goedkoop bodemonderzoek » bodemonderzoek

verkennend bodemonderzoek

Er zijn meerdere aanleidingen waarom bodemonderzoek noodzakelijk kan zijn. Het bodemonderzoek wordt volgens de NEN 5740 verricht. In de NEN 5740 is voor (bijna) elke aanleiding een andere bodemonderzoeksopzet voorhanden. Vandaar dat het voor ons belangrijk is wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is. De meest voorkomende aanleidingen zijn:
- Nieuwbouw of verbouw;
- Verwijderen brandstoftank;
- Nulsituatie (of eindsituatie) milieuvergunning;
- Funderingsherstel;
- Bestemmingswijziging.

 

Een bodemonderzoek kent de volgende stappen:

Stap 1: het verzamelen van informatie over de locatie en het opstellen van een onderzoeksplan.

Allereerst wordt gestart met een vooronderzoek. Hier wordt gekeken naar het gebruik van de locatie in het verleden. Is de locatie verdacht op het voorkomen van bodemverontreinigingen of juist onverdacht?

Vervolgens wordt het onderzoeksplan opgesteld. De boringen en peilbuis(zen) worden verdeeld over het terrein.

 

Stap 2: uitvoeren van het onderzoek.

Er komt een hiervoor gecertificeerde monsternemer naar de locatie die het onderzoek uitvoert. Tijdens het onderzoek wordt meestal een peilbuis geplaatst voor de bemonstering van het grondwater. Deze kan pas één week na plaatsen bemonsterd worden. Vandaar dat het onderzoek altijd enkele weken in beslag neemt.

 

Stap 3: de monsters worden geanalyseerd door een onafhankelijk extern laboratorium. De resultaten zullen veelal na ongeveer een week (na bemonsteren) bekend zijn. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.

 

De gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek is drie weken na de monstername van de grond.   

 

Samengevat:

De aanleiding van het onderzoek is belangrijk omdat hier het type onderzoek van afhangt. Ook is het belangrijk zo veel mogelijk gegevens van de (bouw)plannen door te geven, zodat wij een op maat gemaakt onderzoek kunnen verzorgen (specifiek toegespitst op uw locatie). Doorlooptijd van het onderzoek is ongeveer drie weken na de monstername van de grond.

voor het aanvragen van een offerte klik op onderstaande knop.