Bodemonderzoek Beverwijk

Bent u op zoek naar een specialist in bodemonderzoek in de omgeving van Beverwijk? Goedkoopbodemonderzoek heeft alle kennis in huis om dit onderzoek vakkundig te kunnen verrichten. Neem contact met ons op om vast te stellen welk onderzoek in Beverwijk nodig is voor uw stuk grond.

Bodemonderzoek in Beverwijk en omgeving

Bij het uitvoeren van bodemonderzoek wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Op deze manier kan er worden vastgesteld of de bodem verontreinigd is. In Beverwijk is er op verschillende plaatsen sprake van bodemverontreiniging. Om deze reden is het voor aanvang van een bouwproject vaak noodzakelijk dat er bodemonderzoek uitgevoerd wordt.

Er zijn verschillende redenen waarom een milieukundig bodemonderzoek in Beverwijk uitgevoerd dient te worden. Dit kunnen zijn:

 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten op de locatie, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;
 • Een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning);
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke
  bodemverontreiniging aan te leveren.

Wanneer is in Beverwijk bodemonderzoek verplicht?  

In sommige gevallen is het doen van bodemonderzoek verplicht. Enkele voorbeelden zijn:

 • Verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging;
 • Funderingsherstel.

Typen bodemonderzoek Beverwijk

Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, stellen wij vast welk type onderzoek het meest geschikt is bij de situatie en locatie. Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Verkennend bodemonderzoek NEN570
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning
 • NUL onderzoek
 • Partijkeuringen AP04

 Wat zijn de kosten van milieukundig bodemonderzoek?

De kosten van een bodemonderzoek hangen af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar de grootte van de locatie, de bouwplannen en de mate waarin de bodem verontreinigd is. De tarieven op onze website zijn richtlijnen. Indien u meer informatie wilt ontvangen over de kosten van bodemonderzoek in Beverwijk kunt u vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen.

Gecertificeerd onderzoek 

Er zijn verschillende aanbieders die bodemonderzoek uitvoeren. Echter beschikken deze aanbieders niet allemaal over de benodigde certificaten. Goedkoopbodemonderzoek beschikt via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies over alle certificaten die nodig zijn om bodemonderzoek uit te kunnen voeren. Zo kunt u zonder zorgen een milieukundig bodemonderzoek uit laten voeren en dit rapport voorleggen aan de gemeente Beverwijk voor een omgevingsvergunning.

Over Goedkoopbodemonderzoek 

Bent u op zoek naar een specialist in bodemonderzoek in Beverwijk? Goedkoop Bodemonderzoek beschikt over alle licenties en kennis om milieukundig bodemonderzoek uit te voeren. Wilt u meer weten? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.