Bodemonderzoek Heerhugowaard

Wilt u bodemonderzoek laten uitvoeren in Heerhugowaard? Goedkoopbodemonderzoek is de specialist die dit onderzoek vakkundig kan verrichten. Neem contact met ons op om te kijken welk onderzoek in Heerhugowaard nodig is voor uw stuk grond.

Bodemonderzoek in Heerhugowaard en omgeving

Een bodemonderzoek is het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Hiermee kan er worden vastgesteld of er sprake is van bodemverontreiniging. In Heerhugowaard is de grond op meerdere plekken verontreinigd. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voor aanvang van diverse bouwprojecten bodemonderzoek uitgevoerd wordt.

Er zijn meerdere aanleidingen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek in Heerhugowaard. Dit kunnen zijn:

 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten op de locatie, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;
 • Een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning);
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke bodemverontreiniging aan te leveren.

Wanneer is in Heerhugowaard bodemonderzoek verplicht?  

In diverse situaties is bodemonderzoek verplicht. Enkele voorbeelden zijn:

 • Verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging;
 • Funderingsherstel.

Verschillende soorten bodemonderzoek in Heerhugowaard

Voorafgaand aan het onderzoek bepalen wij welk type onderzoek er het best past bij de situatie en locatie.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Verkennend bodemonderzoek NEN570
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning
 • NUL onderzoek
 • Partijkeuringen AP04

Milieukundig bodemonderzoek kosten

De kosten van een bodemonderzoek zijn aan meerdere factoren onderhevig. Het hangt af van de grootte van de locatie, de bouwplannen en de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de bodem. De tarieven op onze website zijn richtlijnen. Wilt u meer informatie over de kosten van bodemonderzoek in Heerhugowaard dan kunt u vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen.

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Er zijn verschillende instanties actief die bodemonderzoek aanbieden. Echter beschikken deze instanties niet allemaal over de benodigde certificaten. Goedkoopbodemonderzoek beschikt via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies over alle certificaten die nodig zijn om bodemonderzoek uit te kunnen voeren. Zo kunt u zorgeloos een milieukundig bodemonderzoek uit laten voeren en dit rapport voorleggen aan de gemeente Heerhugowaard voor een omgevingsvergunning.

Over Goedkoopbodemonderzoek 

Bent u op zoek naar een bodemonderzoeker in Heerhugowaard? Goedkoopbodemonderzoek is dé specialist in milieukundig bodemonderzoek. Zo beschikken wij over alle licenties en kennis om uw bodemonderzoek uit te voeren. Neem nu contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.