Wat kost bodemonderzoek?

De bodemonderzoek kosten hangen af van een aantal factoren. Zo zijn de afmeting en de ‘verdachtheid’ van het gebied de belangrijkste variabelen waar rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van de kosten van een bodemonderzoek. Een gebied heeft een hogere verdachtheid als er indicaties zijn van bodemverontreiniging. De kosten van een bodemonderzoek zijn ook afhankelijk van de locatie van de bouwkavel en de omvang van deze locatie. Een makkelijk toegangbare locatie met kleine omvang zal bijvoorbeeld een lage bodemonderzoek prijs hebben.

Dit zijn onze vanafprijzen:

Product Prijs (vanaf)
verkennend bodemonderzoek € 750,00
partijkeuring grond € 1.495,00
milieukundige begeleiding € 440,00
quickscan bodem € 65,00
tracé onderzoek maximaal 250 m € 650,00
BUS melding € 325,00

Waarom een bodemonderzoek doen? 

Er zijn verschillende redenen om bodemonderzoek uit te laten voeren. Zo is het bijvoorbeeld wettelijk verboden om te bouwen op vervuilde grond en kan het daarom in veel gevallen verstandig zijn om onderzoek naar de grondkwaliteit te doen. Daarnaast is bodemonderzoek in sommige gevallen verplicht. Zo is milieutechnisch bodemonderzoek (nul onderzoek) verplicht voor organisaties die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Ook bij bestemmingswijzigingen (bedrijf naar woning of andersom) is bodemonderzoek verplicht. Bent u niet zeker of bodemonderzoek voor u relevant is, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Wie betaalt het bodemonderzoek?

Vaak wordt gevraagd of de kosten van het bodemonderzoek voor koper of verkoper zijn. De bodemonderzoek kosten worden in de meeste gevallen betaald door de vervuilende partij. Dit kunnen volgens de wet de volgende partijen zijn: 

  • De verkoper of koper van het stuk grond;
  • De aanvrager van een stedenbouwkundige- of milieuvergunning, de exploitant die een risicoactiviteit verlengt, overdraagt of stopzet;
  • De veroorzaker van een ongeval;
  • De overheid die een perceel onteigend;
  • De curator van een faillissement;
  • De persoon die een verontreiniging ontdekt naar aanleiding van grondwerken.

Gecertificeerd bodemonderzoek NEN 5740 kosten 

Een verkennend bodemonderzoek moet voldoen aan de NEN 5740 richtlijnen. In deze richtlijnen staat hoeveel boringen en analyses er per m2 uitgevoerd moeten worden. Goedkoopbodemonderzoek heeft de kennis en certificaten in huis om onderzoek te doen volgens deze normen waardoor u verzekerd bent van de juiste documentatie voor de gemeente.

Goedkoop bodemonderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Goedkoopbodemoderzoek hanteert lage kosten voor een particulier bodemonderzoek. Omdat Goedkoopbodemonderzoek een kleine en daardoor flexibele organisatie is zijn bij ons de kosten van een bodemonderzoek per m2 het laagste in de markt. Zo kunt u een ontvangen offerte naar ons verzenden via de offertevergelijker. Wij streven ernaar om de prijs op de offerte met minimaal 10% te verlagen.