Huis kopen met vervuilde grond

Gaat u een huis kopen met vervuilde grond? Wanneer u een woning of een stuk grond koopt is het van belang om te kijken of er sprake is van een vervuilde bodem. Bij sommige woningen is dit onderzoek al uitgevoerd, maar bij vele nog niet. Een vervuilde grond kan later weer gevolgen hebben voor het verkopen van uw woning. De beste optie is daarom om een bodemonderzoek te verrichten en indien nodig, de bodem te laten reinigen. Meer weten over een vervuilde grond bij de aankoop van een huis of stuk grond? Lees dan verder.

Een huis dat staat op verontreinigde grond

Als nieuwe eigenaar van een huis of stuk grond dient u te voldoen aan bepaalde eisen. Om te kijken of u aan deze eisen voldoet, heeft u onderzoeksplicht. Onder deze plicht valt het onderzoek van uw woning, maar ook van de bodem. U kunt navragen bij de omgevingsdienst of de voorgaande bewoners de bodem al hebben onderzocht. Wanneer dit niet het geval is, adviseren wij om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. U kunt geconfronteerd worden met een vervuilde grond. Deze informatie bent u verplicht om te melden, net zoals asbest.

Verplichtingen als koper en verkoper

U heeft een schone grond verklaring bij de aankoop van uw huis nodig. Wanneer u na het onderzoeken van de bodem het nieuws krijgt dat uw bodem vervuild is, bent u verplicht om dit te melden. Dit kan gevolgen hebben voor het verkopen van uw huis. Wanneer u een huis koopt met vervuilde grond en u hiervan niet op de hoogte was gesteld, bent u aansprakelijk voor alle kosten om alsnog de bodem te reinigen. Hoe zit het met asbest in grond en aansprakelijkheid? Indien er asbest in de grond is aangetoond, dient u dit ook te vermelden.

Daarentegen hoeft er niet altijd sprake te zijn van verontreiniging. U kunt ook een huis met schone grond kopen omdat de bodem al gereinigd is of nooit vervuild is geweest.

Bodemonderzoek verrichten bij de aankoop van een huis

Op het moment wanneer er nog geen bodemonderzoek is verricht op uw stuk grond, bent u verplicht om dit onderzoek uit te laten voeren. Er zijn verschillende soorten bodemonderzoek. Eerst wordt er gekeken naar de geschiedenis van het stuk grond. Als er in het verleden bijvoorbeeld een fabriek op uw stuk grond heeft gestaan, dient er altijd een uitvoerend bodemonderzoek verricht te worden. Hierbij worden verschillende monsters uit de grond genomen. Uit dit onderzoek kan er vastgesteld worden of er sprake is van vervuiling van de grond.

Vervuilde grond laten reinigen

Een vervuilde bodem kunt u laten reinigen, ook wel saneren genoemd. De manier waarop de grond wordt gereinigd hangt af van de soort bodemverontreiniging. De grond kan onder andere vervuild zijn met cyaniden, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. Zijn er echter grote hoeveelheden aanwezig in de bodem, dan spreekt men over ernstige bodemvervuiling. In beide gevallen is het goed om de bodem te laten reinigen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt een thermische reiniging, natte reiniging en biologische reiniging laten uitvoeren. Bij deze methodes wordt onder andere gebruik gemaakt van verdamping, magneten, oplosmiddelen en ook zelfreinigend vermogen. Gaat u mogelijk een huis kopen met vervuilde grond? Laat uw bodem checken door Goedkoopbodemonderzoek en wij adviseren u welke reiniging noodzakelijk is om veilig te kunnen wonen.

Wie betaalt voor het opruimen van vervuilde grond?

Bij het bouwen van een nieuwe woning is altijd een bouwvergunning (omgevingsvergunning) nodig. Vaak vindt er dan ook een bodemonderzoek plaats. In sommige gevallen is dit niet het geval en loopt u het risico een huis te kopen met vervuilde grond. In het koopcontract is het daarom verstandig om op te nemen wie verantwoordelijk is voor eventuele bodemverontreiniging en of er is voldaan aan de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht. De kosten die de u maakt door de vervuilde grond kunt u meestal verhalen bij degene die in het verleden de bodem heeft vervuild. Twijfelt u over wie verantwoordelijk is voor de kosten? Onze specialisten geven u graag advies hierover.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Gaat u een huis kopen met vervuilde grond? Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in het onderzoeken van bodems. Bovendien voeren wij dit onderzoek zo snel en voordelig mogelijk voor u uit. Wilt u meer informatie ontvangen of een maatwerkoplossing voor uw woning? Neem gerust contact met één van onze experts op!

Voor het aanvragen van een offerte klik op onderstaande knop.