nulsituatie of eindsituatie bodemonderzoek 

vastleggen van de nul- of eindsituatie 

Gaat u bedrijfsactiviteiten starten? Of gaat u bedrijfsactiviteiten beëindigen? Dan dient, vaak een nul- of eindsituatie bodemonderzoek te worden verricht. Tijdens het nulsituatie onderzoek wordt de milieukundige kwaliteit vastgelegd voorafgaand aan de start van de bedrijfsactiviteiten. Na het beëindigen van de activiteiten wordt het onderzoek opnieuw verricht om vast te stellen of er in de tussentijd een bodemverontreiniging is ontstaan. 

Wanneer is nul- en/of eindsituatie bodemonderzoek verplicht?

Een nul- of eindsituatie bodemonderzoek is verplicht als met (potentieel) bodemverontreinigende stoffen gewerkt gaat worden (of gewerkt is). Te denken valt aan bijvoorbeeld olie in een garagebedrijf, PER bij een stomerij of wasserij, maar ook opslag van grond of overige bouwmaterialen kunnen aanleiding zijn om een nul- en eindsituatie bodemonderzoek uit te laten voeren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een bouwbedrijf een stuk grond huurt en deze later in oude staat moet opleveren. Om aan te tonen dat er in de tussentijd geen bodemverontreiniging is ontstaan kan een een nul- of eindsituatie onderzoek uitkomst bieden.         

Voorinformatie 

Het is noodzakelijk dat voor het uitvoeren van het onderzoek bekend is met welke stoffen er gewerkt gaat worden, zodat hier tijdens het bodemonderzoek aandacht aan kan worden besteed. Niet alle stoffen maken standaard deel uit van het NEN 5740 stoffen pakket. Dit stoffenpakket is weliswaar een breed pakket en vaak toereikend, maar niet in alle gevallen. Ook is het vaak helemaal niet noodzakelijk om het gehele perceel te onderzoeken, maar enkel de plaatsen waar met bodemverontreinigende stoffen wordt gewerkt. Kortom dit type onderzoek vraagt om maatwerk.

 

Een deel van het onderzoek is gestandaardiseerd, op basis van de oppervlakte wordt in de NEN 5740 een minimaal aantal boringen, peilbuizen en analyses voorgeschreven. Dit is dan voor ons ook altijd het vertrekpunt bij het opstellen van een onderzoeksplan.   

Maar wat als er een vloeistofdichte vloer aanwezig is? 

Bij de aanwezigheid van een vloeistofdichte vloer is het niet noodzakelijk om deze te doorboren (er zullen vast uitzonderingen zijn, maar die ben ik tijdens mijn 20-jarige loopbaan in de ‘bodem wereld’ nog nooit tegengekomen). De boringen kunnen dan veelal rond het bedrijfspand worden verricht. Wij zullen voor een nulsituatie bodemonderzoek altijd voorafgaand aan uitvoering een boorplan opstellen. Het boorplan kan door ons of door uzelf naar de gemeente worden verzonden om te beoordelen. Zo voorkomen we in vroeg stadium later problemen dat een rapport misschien niet wordt geaccepteerd door de gemeente.             

Er is al een bodemverontreiniging aanwezig, wat te doen?  

Als er op de locatie al een bodemverontreiniging aanwezig is, kan dit het onderzoek moeilijker maken, maar dat hoeft niet. Mocht er een verontreiniging aanwezig zijn met stoffen die niet worden gebruikt bij de bedrijfsactiviteiten maakt dit eigenlijk geen verschil voor het uitvoeren van het onderzoek. Lastiger is als bijvoorbeeld onder het pand van een garagebedrijf al een olieverontreiniging aanwezig is. Het is dan noodzakelijk om als nulsituatie de gehele omvang, ouderdom en type van de olieverontreiniging in kaart te brengen. Dat vergt wel extra inspanning, maar kan in de toekomst veel problemen voorkomen.          

Wij zijn gespecialiseerd in het combineren van diverse onderzoeksopzetten om direct een maatwerkoplossing voor uw locatie te geven. Door onze ervaring bij zowel de overheid als bij adviesbureaus en aannemers weten we precies op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

 

voor het aanvragen van een offerte klik op onderstaande knop.