PFAS grond

Vandaag de dag hebben we te maken met chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn. Deze chemische stoffen komen in de grond terecht en dit kan gevaarlijk zijn voor zowel het milieu als uw gezondheid. PFAS grond is een verzamelnaam voor niet afbreekbare chemische stoffen die zich in de bodem kunnen bevinden. Wilt u weten hoe deze stoffen in de grond terecht komen en wanneer PFAS onderzoek uitgevoerd dient te worden? Lees dan verder op deze pagina.

Wat is PFAS?

PFAS grond is een verzamelnaam voor bepaalde onafbreekbare chemische stoffen die in de bodem terecht kunnen komen. Deze chemische stoffen worden onder andere in alledaagse producten zoals in verf, blus schuim, anti-aanbaklagen in pannen, coating in kleding en in cosmetica verwerkt. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is een stofgroep die uit ruim 6.000 verschillende stoffen bestaat. Deze stoffen komen van nature niet voor in het milieu, maar door het wijdverbreide gebruik, emissies en incidenten worden PFAS in Nederland in het milieu aangetroffen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor de natuur. Mocht PFAS uiteindelijk in de grond terecht komen, dan kan dit invloed hebben op de doorlooptijd van bijvoorbeeld uw verbouwing. Goedkoopbodemonderzoek heeft alle kennis in huis om deze chemische stoffen te onderzoeken en voor u een bijpassend advies te schrijven.

Onderzoek naar PFAS in de grond

Wanneer we spreken over bodemonderzoek moet u rekening houden met meerdere wet- en regelgeving. Hieronder vallen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. In de Wet bodembescherming (Wbb) worden de bescherming van de bodem en bodemsaneringen beschreven. Onder de WBB valt verkennend bodemonderzoek conform NEN5740. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geeft regels met betrekking tot hergebruik van grond (en bouwstoffen) op een andere locatie.


Als een locatie niet verdacht is op het voorkomen van PFAS grond, hoeft deze in het kader van de Wet bodembescherming (voor het verkrijgen van een bouwvergunning) niet te worden onderzocht. Wordt er een partij grond van locatie A naar locatie B gereden en hergebruikt, dan dient de grond altijd onderzocht te worden op PFAS.

Verloop van een onderzoek naar PFAS

Wanneer er mogelijk sprake is van PFAS in de grond, dient u een onderzoek uit te voeren. Doordat PFAS een verzamelnaam is voor wel 6.000 verschillende chemische stoffen, moet er een verscheidenheid aan analyses worden verricht. Deze analyses worden door een extern laboratorium gecontroleerd op PFAS. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er PFAS in uw bodem aanwezig is, kunnen wij u voorzien van een passend advies.

Maakt onderzoek naar PFAS standaard deel uit van een bodemonderzoek?

Bij het uitvoeren van partijkeuringen is het verplicht om ook onderzoek te doen naar PFAS in de grond. Bij een verkennend bodemonderzoek is dat (vaak) niet het geval. Indien er grond vrijkomt bij bijvoorbeeld nieuwbouwplannen of renovatiewerkzaamheden is het wel verstandig om onderzoek naar PFAS te laten uitvoeren.

Wat zijn de kosten van PFAS onderzoek?

Wat kost een PFAS onderzoek? PFAS onderzoek kosten variëren per locatie. Voor meer informatie over de prijzen kan u altijd contact met ons opnemen.

Ontwikkelingen in de PFAS regelgeving

De PFAS regelgeving is vandaag de dag nog steeds in ontwikkeling. We worden altijd op de hoogte gesteld van de nieuwste updates omtrent PFAS grond en delen daarnaast onze ervaringen met de Rijksoverheid. Hierdoor kunnen we er altijd zeker van zijn dat we secuur te werk gaan volgens de juiste regelgeving.

Verandering in de PFAS norm

De PFAS regelgeving is vandaag de dag nog steeds in ontwikkeling. We worden altijd op de hoogte gesteld van de nieuwste updates omtrent PFAS grond en delen daarnaast onze ervaringen met de Rijksoverheid. Hierdoor kunnen we er altijd zeker van zijn dat we secuur te werk gaan volgens de juiste regelgeving.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Wilt u uw bodem laten controleren op PFAS grond? Goedkoopbodemonderzoek is in het bezit van alle kennis en certificaten om dit onderzoek te mogen uitvoeren. Wij verrichten bodemonderzoek in heel Nederland. Wilt u meer informatie over de PFAS onderzoek kosten? Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Voor het aanvragen van een offerte klik op onderstaande knop.