goedkoop bodemonderzoek » bodemonderzoek » schoon grondverklaring

schoon grondverklaring

verkennend bodemonderzoek of schoongrondverklaring? 

Een schone grondverklaring of schoongrondverklaring is een term die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw veel werd gebruikt. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning of de aan- en verkoop van een perceel. Met name bij het verkrijgen van een bouwvergunning was het noodzakelijk om een schoongrondverklaring te hebben. De term schone grond is door de grote hoeveelheid bodemonderzoeken en het steeds aangepaste en ontwikkelde bodembeleid komen te vervallen. Eigenlijk wordt er steeds vaker van uit gegaan dat door menselijk handelen de bodem veelal (licht) verontreinigd is geraakt. 

 

Als nu een schoongrondverklaring wordt aangevraagd wordt een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 uitgevoerd. De NEN 5740 is de norm die, op basis van de onderzoeksvraag (aanleiding) en oppervlakte, een hoeveelheid boringen, peilbuizen en analyses voorschrijft. De onderzoeksvragen of beter aanleiding van het onderzoek zijn verschillend. 

Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is een verkennend bodemonderzoek verplicht indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: 

  • het betreft een bouwwerk dat de grond raakt;
  • het is een bouwwerk waarin voortdurend (of in geval van een bedrijfspand; meer dan 2 uur per dag) mensen verblijven. 

Zijn er in nog meer situaties waarbij bodemonderzoek verplicht is?

Indien er op het perceel een ondergrondse tank aanwezig is en die in het verleden niet is gesaneerd en moet worden verwijderd is een verkennend onderzoek volgens de NEN 5740 noodzakelijk. Het onderzoek is anders dan bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld nieuwbouw. Het onderzoek dient te worden verricht volgens de strategie verdachte locatie, plaatselijke bodembelasting, ondergrondse opslagtanks. Er zal enkel worden onderzocht op brandstof gerelateerde verontreinigingen (olie en vluchtige aromaten). Tevens hebben wij in ons netwerk contacten die de ondergrondse tank kunnen verwijderen en eventueel de verontreinigde grond direct kunnen verwijderen.  

 

Verder komt het regelmatig voor dat een startend bedrijf, of een bedrijf wat verhuist naar een andere locatie een nulsituatie bodemonderzoek moet laten uitvoeren. Bij een nulsituatie bodemonderzoek wordt voor de start van de bedrijfsactiviteiten de kwaliteit van de grond in kaart gebracht. De te onderzoeken stoffen zijn die stoffen die door het bedrijf gebruikt gaan worden en de plaatsen waar gemeten moet worden zijn de plaatsen waar met deze stoffen gewerkt gaat worden. 

Maar wat als er een vloeistofdichte vloer aanwezig is? 

Bij de aanwezigheid van een vloeistofdichte vloer is het niet noodzakelijk om deze te doorboren (er zullen vast uitzonderingen zijn, maar die ben ik tijdens mijn 20-jarige loopbaan in de ‘bodem wereld’ nog nooit tegengekomen). De boringen kunnen dan veelal rond het bedrijfspand worden verricht. Wij zullen voor een nulsituatie bodemonderzoek altijd voorafgaand aan uitvoering een boorplan opstellen. Het boorplan kan door ons of door uzelf naar de gemeente worden verzonden om te beoordelen. Zo voorkomen we in vroeg stadium later problemen dat een rapport misschien niet wordt geaccepteerd door de gemeente.             

 

Er zijn ook situaties waarbij meerdere soorten onderzoeken moeten worden gecombineerd. Als een pand gesloopt moet worden is vaak een asbestinventarisatie noodzakelijk. Ook kan het voorkomen dat een ecologisch onderzoek of archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Wij kunnen deze werkzaamheden gecombineerd uitvoeren. Bij nieuwbouwplannen of locatieontwikkeling willen wij ook zoveel mogelijk informatie op voorhand ontvangen, zodat we een goed onderzoek kunnen uitvoeren. Mocht er op het terrein een puin of asfaltpad moeten worden opgebroken nemen we dit graag mee in het onderzoek. Dat voorkomt in een later stadium mogelijk vervelende meerwerk opgaven van de aannemer.         

 

Wij zijn gespecialiseerd in het combineren van diverse onderzoeksopzetten om direct een maatwerkoplossing voor uw locatie te geven. Door onze ervaring bij zowel de overheid als bij adviesbureaus en aannemers weten we precies op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

 

voor het aanvragen van een offerte klik op onderstaande knop.