Saneringsplan

Saneringsplan: de betekenis  

Wat is een saneringsplan? Indien er sprake is van ernstige bodemverontreiniging, kunt u de bodem laten reinigen. Dit wordt ook wel saneren genoemd. Voordat er gesaneerd kan worden, dient er een saneringsplan te worden opgesteld. Hierin staan diverse financiële/juridische zaken, het plan van aanpak en milieuhygiënische aspecten. Weten hoe een bodemsanering wordt uitgevoerd? Lees dan onze pagina over bodemsanering.

Wat staat er in een saneringsplan?

Er worden bepaalde doelen vastgelegd met betrekking tot sanering en het plan van aanpak is tot in de detail omschreven. Daarnaast worden de uiteindelijke maatregelen afgestemd op de locatie. Indien er al andere werkzaamheden op locatie worden verricht met betrekking tot bodemonderzoek, kan het vaak gecombineerd worden met saneren.

Opstellen van een saneringsplan

Tijdens het opstellen van een saneringsplan moet er rekening gehouden worden met een aantal zaken:

 • Bekijken of er al een bodemonderzoek is uitgevoerd en of hier genoeg informatie uit te halen valt;
 • Het opstellen van technische- en organisatorische voorwaarden;
 • Het bodembeleid van de specifieke locatie ophalen;
 • Saneringsdoelstellingen opstellen;
 • Plan van aanpak;
 • Vergunningen;
 • Bijbehorende kosten;
 • Korte uitleg over de milieukundige begeleiding;
 • Vaststellen van een verantwoordelijke voor de eindcontrole;
 • Bijbehorende veiligheids regels;
 • Omgevingsaspecten.

De procedure

Het opgestelde saneringsplan dienen wij in bij het bevoegd gezag. Daarnaast begeleiden wij ook de procedure tijdens de goedkeuring.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Goedkoopbodemonderzoek is in het bezit van alle kennis en certificaten om een saneringsplan voor o.a. asbest op te stellen en te begeleiden tijdens goedkeuring. Wij helpen u graag, ongeacht de locatie. Wilt u meer informatie over bodemsanering? Bekijk dan deze pagina of neem contact met één van onze experts op!