offertevergelijker bodemonderzoek 

Betaal nooit meer te veel voor bodemonderzoek 

Bodemonderzoek is een specialistisch vakgebied, waarbij de kosten voor bodemonderzoek tussen verschillende aanbieders flink uiteen kunnen lopen. Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat de kosten voor bodemonderzoek niet bij alle adviesbureaus transparant zijn. Bent u bang om te veel te betalen voor bodemonderzoek? Dat hoeft niet meer. Goedkoopbodemonderzoek.com heeft de offertescan ontwikkeld. Wij zullen op basis van de ingevulde gegevens en de ontvangen offerte beoordelen of de offerte voldoet aan alle benodigde (kwaliteits)eisen en stellen vast dat er geen onderzoeken worden uitgevoerd die voor uw situatie niet relevant zijn.

 

We zullen de offerte snel beoordelen (binnen 1 werkdag). Omdat we een kleine flexibele organisatie zijn kunnen we ook snel het benodigde bodemonderzoek uit kunnen voeren. Ook door onze kleine organisatie kunnen we de werkzaamheden tegen lagere kosten uitvoeren.5  

Waarom doen we dit?

Onze ervaring leert dat veel bodemonderzoeken niet optimaal zijn toegespitst op de uiteindelijke vraag van de opdrachtgever. Vaak wordt ‘te veel onderzoek’ en vaak ook ‘te weinig onderzoek’ aangeboden, met veel meerwerk en lange proceduretijden tot gevolg. Wij zijn geheel onafhankelijk en kunnen met een heldere blik naar de offerte kijken.  

 

Het blijkt in de praktijk dat de aannemer gegevens mist die voorafgaand aan een project alsnog moeten worden verkregen. Zo zal een onderzoeksbureau vaak geen onderzoek doen naar puin- en funderingslagen (dat is formeel geen bodem), maar als het materiaal vrijkomt dient er wel onderzoek naar gedaan te zijn. Een ander voorbeeld is dat in de offerte van een milieuadviesbureau staat dat de locatie onverdacht is. In de offerte staat de zin dat indien de locatie verdacht is op bodemverontreiniging de prijsstelling kan worden aangepast. 

 

Vul onderstaand formulier in en voeg uw ontvangen offerte toe aan het formulier (u kunt er voor kiezen om de prijs zwart te maken). In het formulier is extra ruimte ingericht om zo goed mogelijk de situatie uit te leggen. Hoe beter wij zijn geïnformeerd over hetgeen u gaat doen, hoe beter wij u kunnen helpen.   

 

Ons deskundige team beoordeeld de uitgebrachte offerte en, indien wij daar kans toe zien, kunnen wij een concurrerende prijsopgave voor u opstellen. We streven er naar om een prijsopgave uit te brengen die minimaal 10% lager is dan de ontvangen offerte. Wij noemen onszelf niet voor niets goedkoopbodemonderzoek. 

 

Wij helpen u graag! 

 

Hieronder is een overzicht gegeven van onze standaard eenheidsprijzen.  

Eenheidsprijzen standaard onderzoeken (vanaf prijzen)  

Product Prijs (vanaf)
verkennend bodemonderzoek € 750,00
partijkeuring grond € 1.495,00
milieukundige begeleiding € 440,00
quickscan bodem € 65,00
tracé onderzoek maximaal 250 m € 650,00
BUS melding € 325,00

Offertevergelijker

Doe nu de offertecheck. Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en wij beoordelende offerte. We streven er naar om elke inzender een korting van 10% op de ontvangen offerteprijs te geven.