goedkoop bodemonderzoek » partijkeuringen

Partijkeuring grond Besluit bodemkwaliteit (AP04)

AP04 partijkeuring  

Een partijkeuring staat binnen het vakgebied bodem ook wel bekend onder de naam AP04 onderzoek. Het betreft een specifiek onderzoek voorafgaand aan het afvoeren van grond die op een andere locatie wordt hergebruikt. Een partij grond kan zowel in depot liggen of nog niet ontgraven zijn (er is dan sprake van een in situ partij). In beide gevallen kan een partijkeuring worden uitgevoerd. De partijkeuring bestaat uit verschillende stappen. Maar voor de verschillende stappen worden beschreven is er een belangrijke vraag.

Partijkeuring AP-04 depot grond BRL 1001

te keuren depot grond voor hergebruik op andere locatie 

Is een partijkeuring hetzelfde als een (verkennend) bodemonderzoek?  

Het antwoord is helaas nee. Een partijkeuring gaat specifiek over het hergebruik van grond op een andere locatie. De regels met betrekking tot partijkeuring zijn beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Als er wordt gesproken over een (verkennend) bodemonderzoek heeft dat betrekking op de Wet bodembescherming. In de Wet bodembescherming worden de bescherming van de bodem en bodemsaneringen beschreven. Helaas zijn het twee verschillende soorten onderzoek.       

Is een partijkeuring in mijn situatie noodzakelijk? (wat u niet verteld wordt)      

Bij het vrijkomen van kleine partijen grond (tot circa 100 tot 150 m3) kan de grond veelal zonder partijkeuring worden afgevoerd naar een grondbank. Wij kunnen deze aanvraag voor u begeleiden, doordat we goede contacten met verschillende grondbanken hebben. Afvoer van kleine partijen kan op basis van bijvoorbeeld een verkennend onderzoek. Echter is tijdens een verkennend onderzoek niet altijd PFAS en/of asbest meegenomen. Wij kunnen dit (aanvullende) onderzoek snel voor u verrichten.

 

Doordat de afvoerkosten naar een grondbank zonder partijkeuring relatief hoog zijn, ligt het omslagpunt waar een partijkeuring is aan te bevelen bij ongeveer 100 à 150 m3 af te voeren grond. De kosten van een partijkeuring zijn relatief hoog, maar de acceptant van de grond (grondbank) kan met een partijkeuring de grond (mogelijk) direct op een andere locatie hergebruiken. Hierdoor wordt de acceptatieprijs per af te voeren kuub veel lager. 

Uitvoering van een partijkeuring 

Is in uw geval een partijkeuring noodzakelijk dan zijn dit de verschillende stappen waar een partijkeuring uit bestaat:

Stap 1: het verzamelen van informatie over de vrijkomende partij.

Allereerst is van belang hoeveel grond vrijkomt en waar die ligt (of heeft gelegen). Is er sprake van verschillende soorten grond (zand, veen en/of klei)? Verschillende soorten grond kunnen niet als één partij worden bemonsterd. Ook grond van verschillende kwaliteit kan niet in één partij worden bemonsterd. Om dit te bepalen is de informatie van het veelal eerder uitgevoerde bodemonderzoek voldoende. Als er puin in de partij aanwezig is dient aanvullend op asbest te worden onderzocht.

Lees hier een artikel over asbestonderzoek tijdens partijkeuringen.  

 

Stap 2: het nemen van de monsters. Er komt een hiervoor gecertificeerde monsternemer naar de locatie die het onderzoek uitvoert. Het onderzoek kan worden uitgevoerd op het moment dat de grond nog niet is ontgraven of als de grond in een depot op de locatie ligt. Er worden monsters volgens een raster genomen zodat de gehele te bemonsteren partij vrij moet zijn om de monsters te kunnen nemen.           

 

Stap 3: de monsters worden geanalyseerd door een onafhankelijk extern laboratorium. De resultaten zullen veelal na ongeveer een week (na bemonsteren) bekend zijn. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.

 

Stap 4: indien gewenst kunnen wij helpen om een locatie voor de afvoer van de grond te vinden. 

partijkeuring AP-04 conform Besluit bodemkwaliteit BRL 1001

Samengevat:

Partij grond < 100 à 150 m3; afvoer naar grondbank of verwerker.

Partij > 150 m3; partijkeuring en afvoer naar grondbank of verwerker.          

Partijkeuring kan op één type grond (zand, veen en/of klei). De grond mag niet uit verschillende kwaliteiten bestaan.

 

voor het aanvragen van een offerte klik op onderstaande knop.