Partijkeuring grond Besluit bodemkwaliteit (AP04)

 Wanneer u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, komt er vaak overtollige grond vrij. Deze grond kan worden afgevoerd of ergens anders worden toegepast. Om dit te mogen doen, heeft u een AP04 partijkeuring nodigDoor middel van AP04 onderzoek wordt de kwaliteit van de grond vastgesteld. Indien de grond geschikt is, kan deze worden afgevoerd of op een andere locatie worden toegepast.

Wat is een AP04 keuring?

Een partijkeuring staat ook wel bekend onder de naam AP04 keuring. Het betreft een specifiek onderzoek voorafgaand aan het afvoeren van grond die op een andere locatie wordt hergebruikt. Een partij grond kan zowel in depot liggen of nog niet ontgraven zijn (er is dan sprake van een in situ partij). In beide gevallen kan een partijkeuring worden uitgevoerd.

Partijkeuring AP-04 depot grond BRL 1001

te keuren depot grond voor hergebruik op andere locatie 

Is een partijkeuring hetzelfde als een (verkennend) bodemonderzoek?  

Nee, een AP04 partijkeuring is niet hetzelfde als een (verkennend) bodemonderzoek. Een AP04 onderzoek gaat specifiek over het hergebruik van grond op een andere locatie. De regels met betrekking tot partijkeuring zijn beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Indien er wordt gesproken over een (verkennend) bodemonderzoek heeft dat betrekking op de Wet bodembescherming. Hierin wordt de bescherming van de bodem en bodemsaneringen beschreven.    

Is een AP04 keurig verplicht?       

Bij het vrijkomen van kleine partijen grond (tot circa 50 tot 90 m3) kan de grond doorgaans zonder partijkeuring worden afgevoerd naar een grondbank. Wij kunnen deze aanvraag voor u begeleiden, doordat we goede contacten met verschillende grondbanken hebben. Afvoer van kleine partijen kan op basis van bijvoorbeeld een verkennend onderzoek. Echter is tijdens een verkennend onderzoek niet altijd PFAS en/of asbest meegenomen. Wij kunnen dit (aanvullende) onderzoek snel voor u verrichten.

 

Doordat de afvoerkosten naar een grondbank zonder partijkeuring relatief hoog zijn, wordt een AP04 keuring vanaf 90 á 100 m3 af te voeren grond, aangedragen. De kosten van een partijkeuring zijn relatief hoog, maar de acceptant van de grond (grondbank) kan met een partijkeuring de grond (mogelijk) direct op een andere locatie hergebruiken. Hierdoor wordt de acceptatie prijs per af te voeren kuub veel lager.

 

Hoe lang is de partijkeuring geldig? 

Er is geen maximale geldigheidstermijn vastgesteld voor AP04 onderzoek. De geldigheid van een AP04 keuring is onder andere afhankelijk van wat er in de tussenliggende periode is gebeurd met de locatie of de partij en welke verontreinigingen eventueel zijn aangetroffen in de bodem of grond.

Hoe wordt een AP04 onderzoek uitgevoerd?  

Een partijkeuring bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: het verzamelen van informatie over de vrijkomende partij.

Allereerst is van belang hoeveel grond vrijkomt en waar deze ligt (of heeft gelegen). Daarnaast wordt er gekeken of er sprake is van verschillende soorten grond (zand, veen en/of klei), aangezien deze niet als één partij kunnen worden bemonsterd. Dit geldt ook voor grond van verschillende kwaliteit. Om dit te bepalen is de informatie van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek vaak voldoende. Indien er puin in de partij aanwezig is, dient er een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd.

Stap 2: het nemen van monsters

Hiervoor komt er een gecertificeerde monsternemer naar de locatie die het onderzoek zal uitvoeren. Het AP04 onderzoek kan worden uitgevoerd op het moment dat de grond nog niet is ontgraven of als de grond in een depot op de locatie ligt.          

Stap 3: Monsteranalyse

De monsters worden geanalyseerd door een onafhankelijk extern laboratorium. De resultaten zullen na ongeveer een week (na het nemen van de monsters) bekend zijn en verwerkt worden in een overzichtelijke rapportage.

Stap 4: grond afvoeren

De grond moet afgevoerd worden. Indien gewenst kunnen wij helpen om een locatie voor de afvoer van de grond te vinden. 

partijkeuring AP-04 conform Besluit bodemkwaliteit BRL 1001

Wat zijn de kosten van een AP04 keuring?

De prijs van een partijkeuring wordt berekend per 10.000 ton. Bij de AP04 keuring kosten is, naast de hoeveelheid grond, ook van belang waar de grond gekeurd wordt. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor de precieze prijzen. Wij helpen u graag verder!

Wilt u een partijkeuring laten uitvoeren?

Goedkoopbodemonderzoek is dé intermediair voor snel en goedkoop bodemonderzoek.  In heel Nederland voeren we AP04 onderzoek uit voor onze klanten, met alle benodigde certificaten. Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.