quickscan bodem

Quickscan bodem bij aankoop van een huis (of perceel) 

Voor mensen die op het punt staan een huis (of perceel) te kopen is het aan te bevelen om een quickscan bodem door ons te laten uitvoeren. Als koper van een huis of een stuk grond heeft u een zogenaamde 'onderzoeksplicht'. Dit betekent dat u verplicht bent om uit te zoeken of er mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is. De verkoper en de makelaar hebben een 'mededelingsplicht'. Dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om de nieuwe eigenaar te informeren als bekend is dat de bodem vervuild is. Indien de grond sterk verontreinigd is kan het zijn dat de nieuwe eigenaar opdraait voor de kosten van de bodemsanering. Waarom risico lopen?, laat ons een quickscan uitvoeren. De informatie op het internet over dit onderwerp is niet makkelijk te vinden, maar hier zijn enkele externe links [1, 2].  

    

Wij kunnen u helpen om tegen een scherp tarief de risico’s te beperken door middel van een quickscan. De kosten voor een eenvoudige quickscan bodem bedragen bij ons € 39,00 (excl. BTW). Veelal binnen 3 maar uiterlijk binnen 5 werkdagen kunnen we het product aanleveren. Er is één voorbehoud, indien er dossiers bij de overheid moeten worden opgevraagd kan het langer duren. De meeste overheden hebben het goed geregeld, zodat er snel een quickscan kan worden uitgevoerd.

 

Vraag hier uw quickscan aan.