veiligheidsklasse graafwerkzaamheden

Quickscan bodem bij graafwerkzaamheden

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden in de bodem is het volgens CROW 400 verplicht de kwaliteit van de grond in kaart te brengen. Het is niet altijd noodzakelijk om een bodemonderzoek uit te voeren. Veelal zijn er bruikbare gegevens van eerdere bodemonderzoeken beschikbaar waardoor de noodzaak van een bodemonderzoek niet aanwezig is.

 

Wij kunnen u hiermee helpen tegen een scherp tarief. De kosten voor een eenvoudige quickscan bodem bedragen bij ons € 45,00 (incl. BTW). Veelal binnen 3 maar uiterlijk binnen 5 werkdagen kunnen we het product aanleveren. Er is één voorbehoud, indien er dossiers bij de overheid moeten worden opgevraagd kan het langer duren. De meeste overheden hebben het goed geregeld, zodat er snel een quickscan kan worden uitgevoerd. 

milieukundig bodemonderzoek CROW 400  kabel- en leidingen

De quickscan geeft informatie over de veiligheidsklasse waarin gewerkt dient te worden. Mochten aanvullende meldingen zoals bijvoorbeeld een BUS (saneringsmelding) noodzakelijk zijn kunnen wij u hiermee helpen. Blijkt dat te weinig informatie voorhanden is kunnen wij ook het benodigde bodemonderzoek verrichten. Kortom wij kunnen het gehele project van A tot Z begeleiden.

 

 

 

Verkennend tracé onderzoek 

Mocht op voorhand al bekend zijn dat de locatie verdacht is, of dat uit de quickscan blijkt, dan is verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Voor lijnvormige tracés zijn in de NEN 5740 aparte onderzoeksstrategieën opgenomen. Veelal komt het er op neer dat om de 50 m een boring moet worden geplaatst en per 500 m één peilbuis. Mocht er boven de grondwaterstand worden gewerkt kan een peilbuis achterwege blijven.

Ook voor deze tracéonderzoeken hanteren wij scherpe eenheidstarieven. Benieuwd naar onze tarieven? Druk op de knop hieronder.    

 

 

     

quick scan bodemonderzoek kabel- en leidingen tracé

Rapportage en advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt door ons een advies opgesteld of er voorafgaand aan de graafwerkzaamheden nog procedures met betrekking tot het graven in verontreinigde grond moeten worden doorlopen. Mocht er een verontreiniging aanwezig zijn binnen de te graven sleuf is veelal een BUS melding tijdelijk uitplaatsen noodzakelijk. Ook hierin kunnen wij u adviseren en bijstaan. Tevens wordt de veiligheidsklasse conform CROW400 bepaald. In de CROW400 zijn richtlijnen gegeven hoe om te gaan met het ontgraven van verontreinigde grond en welke maatregelen de aannemer dient te treffen.